}

Mr. Hiếu – 2x – Emax press

[ĐÓNG KÍN KHE HỞ VỚI VENEER]
📍Khách hàng nam 25 + công việc kinh doanh. Đến khám với than phiền khe hở 6 răng cửa, cung răng lép, trục răng cửa hơi quặp, hình thể răng không được đẹp khiến bạn luôn mất tự tin không dám cười to cười thoả mái.

📍Khách hàng mong muốn đóng kín khe hở 6 răng cửa ( R11,12,13,21,22,23 ). Sợ đau, sợ tiêm, mong muốn bảo tồn mô răng tối đa. Hình thể răng tự nhiên,cung răng mở rộng, màu sắc răng tự nhiên như răng thật.
📍 Kế hoạch điều trị:
– Không gây tê, không đau.
– Không sửa soạn bảo tồn mô răng thật 100%
– Veneer sứ emax 6 răng cửa.
Nụ cười tự tin, sảng khoải được tìm lại sau bao năm bị đánh mất.

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top